BRC Voedselveiligheid 20 september 2022

Nieuwe BRC Food Versie 9

BRC heeft in augustus 2022 de definitieve BRC FOOD versie 9 uitgebracht. Vanaf 1 februari 2023 wordt er alleen nog geaudit tegen deze nieuwe standaard versie 9. De BRC-organisatie geeft zelf aan dat er dit keer minder grote wijzigingen zijn doorgevoerd, maar dat de wijzigingen met name gericht zijn op de wijzigingen die de GFSI en de Codex Alimentarius reeds hebben doorgevoerd. Daarnaast hebben een aantal wijzigingen betrekking op voedselfraude, de authenticiteit van producten en het nog beter afdekken van mogelijke risico’s.

De belangrijkste wijzigingen in versie 9 op een rij:

  • Er zijn nu 3 verschillende mogelijkheden om te auditen. Een aangekondigde audit, een onaangekondigde audit en een “gecombineerde” audit, waarbij een gedeelte van de audit “remote” plaats vindt en een gedeelte op de locatie.
  • De eisen m.b.t. de voedselveiligheidscultuur zijn aangescherpt.
  • De methode voor het opstellen van de gevarenanalyse is aangepast aan de wijzigingen van de Codex Alimentarius. Ook wordt er nu gevraagd om een validatie uit te voeren van alle beheerspunten / beheersmaatregelen.
  • Meer nadruk is gelegd op het volgen van een methode voor oorzaak-analyse.
  • Food defence en food fraude zijn als hoofdstuk uit elkaar getrokken, authenticiteit is in veel paragrafen extra benoemd.
  • Er is een apart hoofdstuk gekomen voor apparatuur en wat je moet doen bij vernieuwing en/of wijzigingen.

Met deze aanpassingen voldoet BRC Food weer aan de GFSI-eisen en blijft deze norm dus goedgekeurd door de GFSI.
Van Voorst Consult heeft haar frames en sjablonen uiteraard geüpdatet naar de actuele eisen van BRC Food versie 9. Hiermee kunnen wij u praktisch en doelgericht ondersteunen en u adviseren hoe deze eisen zo goed mogelijk binnen uw bedrijfsvoering zijn in te richten.

Net als met versie 8 hebben we deze norm als gebruikschecklist in Excel omgezet. Dit vergemakkelijkt de implementatie en voorkomt vooral op de werkvloer interpretatieverschillen. Deze Excel-sheet is vrij van beveiligingen, dus bewerking, aanpassing, veldselectie e.d. zijn hiermee volledig beschikbaar. Deze vertaling in excel-vorm bieden wij aan voor € 295,- excl. btw.

Mocht u deze en andere BRC-onderwerpen nog niet of niet volledig hebben uitgewerkt binnen uw organisatie, dan helpt Van Voorst Consult u graag verder. Wij hebben praktische en getoetste voorbeelden waarmee u effectief uw managementsysteem kunt inrichten / aanvullen. Denk aan een praktisch plan voor productveiligheids- en kwaliteitscultuur of een productfraude-analyse. Ook bij implementatie van de overige (nieuwe) eisen uit BRC helpen we u graag.
Om het project compleet te maken verzorgen wij daarnaast trainingen voor het HACCP-team, interne auditoren en op het gebied van food-defence en food-fraude.

Bij vragen kunt u contact opnemen via onze contactpagina of rechtstreeks met onze salesmanager Wim van Leeuwen via 06–57 47 69 04.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.