ISO 22000 Voedselveiligheid 29 januari 2010

Pas 220:2008 Vervangen Door Iso/Ts 22002-1:2009

De British Standard Institute (BSI) heeft PAS 220 ingetrokken. PAS 220 wordt vervangen door ISO/TS 22002-1. FSSC 22000 accepteerde de ISO/TS 22002-1 al, maar zal nu volledig overgaan naar de genoemde ISO standaard. Bij het opstellen van deze ISO standaard zijn nagenoeg alle eisen één op één overgenomen van de PAS 220, daarom zal de overgang eenvoudig zijn voor bedrijven die al gebruik maken van de PAS 220.

HACCP-optie B naar FSSC 22000

Daarnaast zullen veel bedrijven dit jaar moeten gaan werken met de ISO 22000 in combinatie met de ISO 22002-1 omdat zij op dit moment gecertificeerd zijn volgens HACCP-optie B, maar dit certificaat aan het einde van 2012 zal komen te vervallen en een logische stap is om dit certificaat om te zetten in FSSC 22000. De FSSC 22000 is ook GFSI goedgekeurd en zit daarmee op het niveau van BRC en IFS.

Toepassingsgebied van ISO 22002-1

ISO 22002-1 schetst de eisen voor een veilige productie van voedingsmiddelen.

Deze norm moet worden gebruikt in combinatie met ISO 22000, die aanbevelingen geeft op managementsysteem niveau.

ISO 22002-1 biedt alleen gedetailleerde eisen m.b.t. de productie van voedingsmiddelen.  Het ondersteunt maar vervangt niet ISO 22000.

Overgangsperiode voor FSSC certificaten

De Stichting FSSC raadt fabrikanten en hun certificatie-instellingen aan ISO 22002-1 te gebruiken bij de afgifte van nieuwe FSSC 22000 certificaten. Per 30 april 2013 mag de PAS 220 niet meer worden gebruikt.

Vertaling van de ISO 22002-1

Helaas is er op dit moment nog geen officiële Nederlandse vertaling van deze norm. Van Voorst Consult heeft deze norm als gebruikschecklist in een goed leesbare vertaling omgezet. Dit verhoogt het gebruiksgemak en voorkomt vooral op de werkvloer interpretatieverschillen.

Als u belangstelling heeft voor deze nieuwe vertaling / werkversie van de ISO 22002-1 en eventueel aanvullend interpretatieadvies, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Ton Kortekaas (tkortekaas@vanvoorstconsult.nl).

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.