Arbo VCA VCA-norm 29 januari 2015

Wat Is VCA-Certificering?

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist

VCA staat voor VGM-Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). De VCA-checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt voor en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA-certificering meer dan het volgen van een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee uw organisatie objectief en structureel kan worden getoetst en gecertificeerd op veiligheid, gezondheid en milieu.

VCA*, VCA** en VCA petrochemie

Er zijn 3 niveau’s in de VCA=norm, namelijk VCA*, VCA** en VCA petrochemie. Bij dit laatste niveau gaat het om 33 mustvragen en 2 aanvullende vragen waarvan je er minimaal 1 moet scoren (gezien de huidige VCA 2017/6.0 norm). De doelgroep voor het VCA petrochemie certificaat bestaat uit bedrijven met een hoog risicoprofiel en specifieke activiteiten in de petrochemie.

Branche toelichting rail (BTR)

De BTR was een aanvulling op de VCA-certificering met specifieke spoortechnische eisen vanuit ProRail. De BTR is in 2015 vervallen.

Meer over de VCA-norm, zie de algemene VCA-pagina of neem direct met ons contact op.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.