MVO wegwijzer

MVO zit Van Voorst Consult in het bloed. Waarom… omdat wij in alles graag een stapje extra zetten. Een project met u op maatschappelijk of duurzaam vlak spreekt ons dan ook erg aan.

Om een eerste oriëntatie te starten hebben wij een ‘VVC-Stappenplan-duurzaamheid-MVO’ opgesteld. Dit stappenplan helpt u kennis te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen en hiermee aan de slag te gaan.

Iedere MVO-stap vraagt om een viertal punten.

  • ‘Principes’, waar staan we voor.
  • ‘Omgeving’, in welke context acteren wij.
  • ‘Thema’s’, waar willen we voor gaan.
  • ‘Implementatie’, hoe gaan we dit bereiken.

Wij gaan graag met u in gesprek over MVO-prestatieladder, MVO-keurmerk, zelfverklaring ISO 26001, ISO 14001, CO2-prestatieladder, VCA of ISO 45001 om samen met u de volgende duurzame stap te zetten.