Milieu & MVO

Behaal ISO 14001 certificering en maak uw milieuzorg inzichtelijk.

ISO 14001-certificering geeft u de mogelijkheid u te richten op de beïnvloedbare milieuaspecten die voor uw organisatie relevant zijn. Milieuzorg certificeren is voor alle bedrijven te doen! Inventariseer de milieuaspecten van uw bedrijfsprocessen, borg de kritische punten in uw bedrijfsvoering en leg dit vast in een eenvoudig handboek of managementsysteem.

Meer informatieGratis adviesgesprek

Milieuzorg en duurzaamheid worden steeds belangrijker voor bedrijven en instanties. Het is ook voor u prima in te richten. Met een ISO 14001-certificaat toont u aan dat uw bedrijf actief maatregelen neemt om de impact op het milieu te beperken. In veel gevallen is dit certificaat ook vereist in tenders en aanbestedingen.

Wat is ISO 14001?

De ISO 14001-norm is een internationaal geaccepteerde standaard voor milieu managementsystemen. Met het behalen van het certificaat bewijst u dat uw bedrijf zich bewust is van de milieurisico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen en dat u deze risico’s probeert te beperken.

Bedrijven vanuit iedere branche kunnen zich certificeren voor een ISO 14001. Waarom dat zo is? Het gaat over de wijze waarop een bedrijf is ingericht om milieuprestaties te verbeteren en negatieve impact te beperken. De toepassing van ISO 14001 kan echter wel per branche variëren.

Het ISO 14001 managementsysteem

Het managementsysteem maakt het beheer van uw processen en uw werkwijze een stuk eenvoudiger dan de dikke, geprinte handboeken die vroeger gebruikt werden. Dit digitale managementsysteem vult u enkel met de zaken die belangrijk zijn voor uw organisatie. Hiermee houdt u uw processen overzichtelijk en beheersbaar. Ook staat er hoe u probeert uw milieubeleid actueel te houden en hoe u dit zowel intern als extern communiceert.

 

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

Een ISO 14001 stappenplan

Hoe gaat het behalen van een ISO 14001-certificering in zijn werking? Wanneer u gebruik wilt maken van onze expertise, hanteren we altijd een stappenplan om u zo snel mogelijk op weg te helpen. Namelijk:

  1. Het bepalen van uw context (stakeholders, wet- en regelgeving, markt/maatschappij);
  2. Een inventarisatie van de milieuaspecten van uw bedrijfsprocessen;
  3. Samen bepalen van uw werkwijze voor de meest significante milieuaspecten;
  4. Borging van de kritische punten in uw bedrijfsvoering;
  5. Vastlegging in uw werkwijze / managementsysteem;
  6. Jaarlijkse evaluatie van de werkwijze en registraties.

Wat kost een ISO 14001 certificering?

Wij kunnen u op drie verschillende manieren helpen om uw te voldoen aan de eisen van de ISO 14001 norm, namelijk:

  1. Door voornamelijk een adviserende rol aan te nemen. Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt doen. Dit bespaart kosten en geeft u veel kennisoverdracht voor toekomstig beheer.
  2. Door een combinatie van advies en hulp. Wij fungeren als aanjager en begeleider, waarbij u verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de benodigde stappen.
  3. Door onze adviseur volledig in te schakelen. Handig wanneer u krap in tijd zit. Wij zorgen ervoor dat alle stappen genomen worden om het certificaat te behalen of te behouden. Snelheid, doorlooptijd en ontzorgen zijn hierbij kernwoorden.

"Het contact en het advies is persoonlijk en onze adviseur is kundig en altijd betrokken en geïnteresseerd."

Pay for People B.V.

#kennisbank

Kom alles te weten over de ISO 14001 norm

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

We helpen je graag met de ISO 14001 norm

Vrijblijvend advies

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.