Arbo & Veiligheid

ISO 45001 certificering, veiligheid internationaal

ISO 45001 is de internationale norm voor veiligheidsmanagement. Werkt u voor de grotere partijen of wilt u internationaal aan het werk, dan kan het behalen van de ISO 45001-certificering een belangrijke stap zijn. Van Voorst begeleidde al tientallen bedrijven succesvol naar dit certificaat.

Wat is ISO 45001?

Wat ISO 9001 is voor kwaliteitszorg en ISO 14001 voor milieuzorg, is ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) voor veiligheid. Het is de eerste veiligheidsmanagementnorm die wereldwijd wordt geaccepteerd en die door de grote certificatieorganisaties wordt ondersteund.

ISO 45001 heeft de oude OHSAS 18001 vervangen. Door de omzet naar ISO is de ISO 45001 in de ISO-familie en HLS-structuur gekomen.

Wilt u als dienstverlenend bedrijf internationale opdrachten uitvoeren? Dan is de kans aanwezig dat gevraagd wordt om een ISO 45001-certificering. Met deze certificering toont u aan dat u de risico’s in uw vak kent, alle voorzorgsmaatregelen hebt getroffen die nodig zijn en dat uw medewerkers weten wat zij moeten doen in een noodsituatie.

Bovendien laat ISO 45001 zien dat u op managementniveau maatregelen hebt getroffen om de veiligheid van uw medewerkers te bevorderen en dat uw medewerkers voortdurend bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in dezen.

"Met de ISO 45001-certificering toont u aan dat u de risico’s in uw vak kent en alle voorzorgsmaatregelen hebt getroffen die nodig zijn."

~ Gijsbert van Voorst

Waarom ISO 45001?

Het grootste deel van de nu bestaande veiligheidsmanagementsystemen (zoals VCASafety Culture Ladder, ISA 2000, SQAS, NPR 5001, ISRS, etc.) zijn lokale initiatieven. Het werkterrein van deze lokale initiatieven reikt meestal niet verder dan één of enkele landen.

Om internationaal aan te tonen dat uw bedrijf de risico’s in de uitvoering van de werkzaamheden beheerst, is een grensoverschrijdend veiligheidsmanagementsysteem zoals ISO 45001 een belangrijk instrument.

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

ISO 45001-managementsysteem

Om aan te tonen dat u voldoet aan de eisen van ISO 45001 zult u de certificerende instantie een arbomanagementsysteem moeten tonen waarin beschreven wordt hoe u de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers in de gaten houdt.

Deze twee factoren worden onder meer beïnvloed door fysieke belasting, de omgeving, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. In het arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s in kaart gebracht en geëvalueerd met als doel deze te verminderen.

Voordelen ISO 45001

Een veiligheidsmanagementsysteem als ISO 45001 kan u onder meer helpen om:

  • de arbeidsveiligheid en de gezondheid en het welzijn van de werknemers systematisch te benaderen
  • uw welzijnsbeleid te evalueren (self assessment of third party assessment)
  • de interne communicatie rond veiligheid en gezondheid te verbeteren
  • de slechte publiciteit in geval van een ongeval te beperken, wanneer uw bedrijf kan aantonen dat het met de hoogste veiligheidsmanagementsystemen werkt
  • arbeidsongevallen effectief te voorkomen
  • de kosten verbonden aan een ongeval, beroepsziekte, stress en dergelijke te verminderen

"De consultants van Van Voorst zorgden voor een overzichtelijk proces!"

Klaas Hiemstra, Hiemstra Zeilen BV

ISO 45001 combineren

Deze ISO-norm is zeer goed aan te sluiten op de ISO-systematiek van ISO 14001 en ISO 9001. Deze normen hebben tenslotte dezelfde HLS-opbouw. Ook heeft de norm overeenkomsten/overlapping met eisen vanuit de VCA-certificering of veiligheidsladder.

Van Voorst Consult heeft haar arbomanagementsysteem zo opgesteld dat die gemakkelijk aangevuld kan worden met de eisen die nodig zijn voor andere certificeringen. Wanneer u twee of meer certificeringen in één keer wilt behalen, bespaart u op die manier tijd en geld.

Easytool systematiek

Van Voorst Consult heeft een instrument ontwikkeld om uw bedrijf vlot en gedegen aan een ISO 45001-certificering te helpen: de EasyTool systematiek. Op die manier profiteert u niet alleen van het predicaat ‘ISO 45001-gecertificeerd’, maar heeft u in de praktijk er ook baat bij dat de risico’s en interne afspraken duidelijk zijn vastgelegd. Informeer naar de mogelijkheden van de Easytool voor het behalen van de ISO 45001-certificering.

Wat kost een ISO 45001 certificering?

Wij kunnen u op drie verschillende manieren helpen om uw te voldoen aan de eisen van de ISO 45001 norm, namelijk:

  1. Door voornamelijk een adviserende rol aan te nemen. Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt doen. Dit bespaart kosten en geeft u veel kennisoverdracht voor toekomstig beheer.
  2. Door een combinatie van advies en hulp. Wij fungeren als aanjager en begeleider, waarbij u verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de benodigde stappen.
  3. Door onze adviseur volledig in te schakelen. Handig wanneer u krap in tijd zit. Wij zorgen ervoor dat alle stappen genomen worden om het certificaat te behalen of te behouden. Snelheid, doorlooptijd en ontzorgen zijn hierbij kernwoorden.

Advies over de ISO 45001 norm

Wij helpen u graag met het behalen van het certificaat en het eventueel combineren van verschillende ISO-normen. Heeft u nog geen idee welk type begeleiding het beste bij u past of bent u op zoek naar extra informatie? Onze adviseur Gijsbert van Voorst helpt u graag.

#kennisbank

Kom alles te weten over ISO 45001 norm

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

We helpen je graag met een ISO 45001 certificering

Vrijblijvend advies

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.