Voordelen BRL 6000

  • Certificering volgens BRL 6000 garandeert de kwaliteit van de aangelegde installaties.
  • In de nieuwe systematiek staat daarom de controle op het eindproduct centraal.
  • De inhoud van BRL 6000 is gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving, met name de installatie-eisen in het Bouwbesluit.
  • Opdrachtgevers kunnen ervan op aan dat een gecertificeerd installatiebedrijf de wettelijk vereiste kwaliteit levert.

Elk bedrijf moet allereerst voldoen aan de algemene eisen voor een installatiebedrijf. Deze staan beschreven in het ‘Algemeen deel’ van de regeling. Certificering volgens de eisen uit het ‘Algemeen deel’ kan uitsluitend in combinatie met de eisen uit minimaal één (of meer) Bijzondere delen van BRL 6000. Er zijn op dit moment 21 bijzondere delen (BRL 6000-01 t/m BRL 6000-21), voor de meest uiteenlopende vakdisciplines. In de komende jaren zal dit aantal ongetwijfeld nog groeien.