Een bedrijfsongeval… en dan?

Het kan elke werkgever en werknemers overkomen; op het meest ongelegen moment geconfronteerd worden met een bedrijfsongeval.

Een bouwbedrijf – klant van Van Voorst Consult – overkwam dat ook.

Bij het lossen van pakken gevelstenen valt een pak stenen om; de jongen die helpt bij het lossen springt op tijd op zij, maar valt ongelukkig in modder en beschadigt enkele wervels in de rug.

Is hier iemand aansprakelijk? ‘Ja’ zei de arbeidsinspectie; ‘het bouwbedrijf’. Na onderzoek van de arbeidsinspectie werd een boete van ruim  € 4.000,- opgelegd. Op advies van de betrokken veiligheidskundige van Van Voorst Consult is de weg van bezwaar en beroep ingezet. En… met succes. Na een half jaar heeft de rechter uitspraak gedaan: het bedrijf is vrijgesproken en er is een streep gezet door de opgelegde boete.  Voor alle ‘niet juristen’ blijft het een lastige vraag; kan een werkgever aansprakelijk gesteld worden voor het ongelukkig vallen van een medewerker? De rechter oordeelde dat er ‘geen verwijtbare overtreding’  geconstateerd was.

ongeval2

De les: een boete van de arbeidsinspectie heeft een geheel ander karakter dan een boete voor bijvoorbeeld een snelheidsovertreding. De arbeidsinspectie past het ‘worst case-scenario’ toe: dat wil zeggen dat veelal het maximale wordt opgelegd. Het is aan het bedrijf aan te tonen dat ze haar arbozaken goed voor elkaar had en dat het geen of beperkt schuld heeft.

Dit bouwbedrijf is VCA* gecertificeerd. Verreweg de meeste arbowettelijke verplichtingen liggen opgesloten in de VCA;  het heeft het bedrijf zonder meer geholpen de juiste bewijsvoering vlot te kunnen overleggen.