Arbo & Veiligheid

ADR veiligheidsadviseur

Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen, dan moet u de rol van ADR veiligheidsadviseur invullen. Lees verder over deze rol en hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen.

Gratis adviesgesprek

Beschikt uw bedrijf al over een ADR-veiligheidsadviseur?

Laadt, lost, vult, verpakt en vervoert u deze en kunt u geen vrijstelling toepassen? Dan is een ADR-veiligheidsadviseur verplicht! De veiligheidsadviseur heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid om bedrijven te adviseren en te begeleiden bij het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg, in overeenstemming met de ADR-regelgeving en andere relevante voorschriften.

Wat is een ADR-veiligheidsadviseur?

Een ADR-veiligheidsadviseur is een specialist die is opgeleid en gecertificeerd om bedrijven te adviseren over en te ondersteunen bij de veiligheid en naleving van regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het ADR is een Europees verdrag dat richtlijnen en voorschriften bevat voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Wat zijn de taken van de veiligheidsadviseur?

  1. Wettelijke naleving: Zorgen dat u als bedrijf voldoet aan de voorschriften en regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals vastgelegd in de ADR-regelgeving en andere nationale en internationale wetten.
  2. Risicoanalyse: Identificeren en evalueren van de risico’s die verband houden met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit omvat het beoordelen van mogelijke gevaren en het inschatten van de impact van incidenten.
  3. Veiligheidsadvies: Advies verstrekken over de juiste methoden voor het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen, inclusief aanbevelingen met betrekking tot verpakking, etikettering, opslag en vervoerstechnieken.
  4. Training: Het opleiden van chauffeurs en ander personeel dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze training omvat onderwerpen als veiligheidsprocedures, noodmaatregelen en regelgeving.
  5. Documentatie: Assisteren bij het opstellen van de vereiste documentatie, waaronder het ADR-jaarverslag, vervoersdocumenten en veiligheidsinstructies, om ervoor te zorgen dat gevaarlijke stoffen correct worden gedocumenteerd.
  6. Audits en inspecties: Uitvoeren van audits en controles om te verifiëren of het bedrijf voldoet aan de wettelijke normen en voorschriften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Wanneer is een ADR-veiligheidsadviseur verplicht?

Een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen heeft u nodig als uw onderneming gevaarlijke stoffen verzendt. Deze verplichting staat in de regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR). In sectie 1.8.3 van het ADR, RID en ADN staat welke ondernemingen een veiligheidsadviseur moeten hebben.

Nieuw is dat ook de afzender van de gevaarlijke stoffen, die zelf niet vervoert, laadt of lost of met dit vervoer samenhangende vul- of verpakkingswerkzaamheden verricht, een veiligheidsadviseur moet aanstellen.

ADR-veiligheidsadviseur ondersteuning

De rol van een ADR-veiligheidsadviseur is van cruciaal belang om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen te waarborgen, wettelijke naleving te handhaven en risico’s te minimaliseren. Als Van Voorst Consult hebben wij alle benodigde kennis en kunde beschikbaar en kunnen wij u voorzien van een erkende en opgeleide ADR veiligheidsadviseur.

Bent u op zoek naar deskundig advies en ondersteuning voor veilig transport van gevaarlijke goederen over de weg? Neem dan contact op met Wim van Leeuwen via  06 – 57 47 69 04. Natuurlijk kunt u ook een gratis adviesgesprek aanvragen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor een goed gesprek en waar gewenst een bezoek.