Kwaliteitsnorm

Brl 6000: Ontwerpen, Installeren Én Beheren Van Installaties

Laat uw bedrijf certificeren voor BRL 6000 om aan te tonen dat u expert bent in uw vakgebied.

 

Wat is BRL 6000-certificering?

De BRL 6000 serie is de opvolger van BRL 6001. De BRL 6000 regeling geldt voor het ontwerpen, installeren én beheren van installaties, binnen verschillende vakdisciplines.

BRL 6000 bestaat uit:

  • Een algemeen deel, inhoudende alle eisen die aan de te certificeren organisatie en de betrokken certificatie-instelling worden gesteld, ongeacht de certificatieregeling waarvoor het bedrijf wenst te worden gecertificeerd.
  • Een groot aantal bijzondere delen 6000-01 t/m 21, inhoudende alle materiespecifieke eisen met betrekking tot het onderwerp van certificatie.

Voor een compacte en heldere beschrijving van uw organisatie heeft Van Voorst Consult een handig hulpmiddel: Easytool©. In een adviestraject is een koppeling met ISO 9001, VCA* of andere normen mogelijk.

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

#kennisbank

Kom alles te weten over BRL 6000

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.