Informatiebeveiliging

ISO 27001 certificering

Informatie is bij u in goede handen. Dat bewijst u met een ISO 27001-certificering. Van Voorst Consult zorgt ervoor dat het certificeringstraject soepel en met toegevoegde waarde wordt ingevuld.

Meer over infomatiebeveiligingGratis adviesgesprek

In dit digitale tijdperk is informatiebeveiliging van cruciaal belang. Bedrijven worden geconfronteerd met steeds geavanceerdere cyberdreigingen en moeten proactief maatregelen nemen om hun waardevolle informatie te beschermen. Een effectieve manier om dit te doen is door middel van ISO 27001-certificering. Deze internationale norm biedt een robuust kader voor het opzetten, implementeren, beheren en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). Laten we eens kijken naar wat ISO 27001 inhoudt en wanneer certificering voor uw organisatie gewenst of vereist is.

 

 

Wat is de ISO 27001 Certificering?

De ISO 27001 is een standaard die gaat over informatiebeveiliging. Het is een wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging die is ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO). Het biedt organisaties een methodische en systematische aanpak om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) van hun informatie te waarborgen. Door te voldoen aan de vereisten van ISO 27001, kunt u aantonen dat uw organisatie effectieve beveiligingsmaatregelen heeft geïmplementeerd en dat u serieus omgaat met informatiebeveiliging. De momenteel geldende versie is ISO 27001:2023 (of soms nog gebruikt de ISO 27001:2017 en ISO 27001:2022).

Serieus omgaan met informatie(beveiliging)

De ISO 27001 norm is dus bedoeld voor organisaties die willen aantonen dat zij maatregelen hebben genomen om voor klanten, leveranciers en andere stakeholders de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV van informatiebeveiliging) te waarborgen.

Waarom zou uw organisatie ISO 27001 moeten overwegen?

 • Verbetering van het vertrouwen van klanten en partners.

ISO 27001-certificering geeft uw klanten en partners het vertrouwen dat u de juiste maatregelen heeft genomen om hun gegevens te beschermen. Het laat zien dat u informatiebeveiliging serieus neemt en dat u voldoet aan internationale best practices. Dit wordt ook meer en meer een eis vanuit klanten of in aanbestedingen of uitvragen.

 • Bescherming tegen gegevenslekken en cyberaanvallen.

Door een ISMS op basis van ISO 27001 te implementeren, kunt u kwetsbaarheden in uw systemen identificeren en aanpakken. Het helpt u om proactieve maatregelen te nemen om gegevenslekken en cyberaanvallen te beperken, waardoor de kans op schade aan uw organisatie/ instelling en reputatie wordt verkleind.

 • Voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten

Veel sectoren hebben specifieke wettelijke en reglementaire vereisten op het gebied van informatiebeveiliging. ISO 27001-certificering helpt u deze vereisten te inventariseren en hieraan te voldoen.

 • Versterking van de bedrijfscontinuïteit en risicobeheer

Een ISMS op basis van ISO 27001 helpt u bij het identificeren en beheren van risico’s die uw bedrijfscontinuïteit kunnen bedreigen. Door de juiste maatregelen te nemen, kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf operationeel blijft, zelfs in geval van een beveiligingsincident of een noodsituatie.

ISMS als managementsysteem voor informatiebeveiliging

Om gestructureerd aandacht te geven aan beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie heeft u als organisatie een bepaalde werkwijze bepaald. Binnen de informatiebeveiliging noemen we dit een ISMS (Information Security Management System). Zie het als de belangrijkste maatregelen en de werkwijze om de bedrijfsvoering goed te laten verlopen. Ook voor bijvoorbeeld de invulling van de NIS2 is een ISMS een belangrijke eerste stap om aan deze eisen te voldoen.

Een ISMS is dan ook continu in ontwikkeling om te acteren op nieuwe inzichten, relevante risico’s en best-practices. De auditor zal tijdens de externe audit uw managementsysteem beoordelen en een passende vertaling naar uw dienstverlening. Het gaat hier voornamelijk over uw afwegingen op risico’s en eisen en verwachtingen van stakeholders en borging van de voor uw organisatie belangrijke maatregelen.

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

Een verschil met andere ISO-normen is de bijlage A in de ISO 27001. Dit is de Verklaring van Toepasselijkheid (SoA, Statement of Applicability) ofwel de 93-puntenlijst.

Zie het als een checklist om geen onderwerpen te vergeten in het eigen ISMS. De ISO 27002 geeft hierbij implementatierichtlijnen op de 93-punten uit de bijlage A van de ISO 27001. De ISO 27002 is dus niet certificeerbaar maar ‘slechts’ een richtlijn achter de ISO 27001.

Wel certificeerbare normen en steeds vaker een toevoegingen / add-on op de ISO 27001 zijn de ISO 27017 voor clouddiensten, ISO 27018 over privacy bescherming (persoonlijke data in publieke cloud) en de ISO 27701 privacy-informatiemanagement. Ook de NEN7510 voor de zorgsector en de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) voor overheidsinstanties zijn certificeerbaar. Wij denken graag met u me welke certificering voor u gewenst of nuttig is. Neem vrijblijvend contact op.

Het ISO 27001-certificeringsproces

Het behalen van ISO 27001-certificering omvat verschillende stappen:

Risicobeoordeling:

 • U voert een gedetailleerde beoordeling uit van de risico’s waaraan uw informatie blootstaat. Dit omvat het identificeren van bedreigingen, kwetsbaarheden en de potentiële impact ervan op uw organisatie.

Opstellen van beveiligingsbeleid en -procedures:

 • Op basis van de risicobeoordeling ontwikkelt u een beveiligingsbeleid en bijbehorende procedures die geschikt zijn voor uw organisatie. Deze omvatten richtlijnen voor informatieclassificatie, toegangsbeheer, incident respons en andere relevante aspecten. Dit managementsysteem of bedrijfshandboek zorgt dat u deze werkwijze borgt en naleeft.

Implementatie van beveiligingsmaatregelen:

 • U implementeert de beveiligingsmaatregelen die zijn vastgesteld in uw beveiligingsbeleid en -procedures. Dit kan onder meer het updaten van IT-systemen, het trainen van medewerkers en het instellen van fysieke en digitale toegangscontroles omvatten.

Interne audits:

 • Regelmatige interne audits worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat uw ISMS effectief functioneert en aan de vereisten van ISO 27001 voldoet. Deze audits helpen bij het identificeren van gebieden die verbetering behoeven en zorgen voor continue naleving van de norm.

Certificering:

 • U schakelt een (geaccrediteerde) certificeringsinstantie in om uw ISMS te beoordelen en te certificeren. Dit omvat een uitgebreide beoordeling van uw documentatie, processen en controles/borging om te verifiëren dat u de onderwerpen vanuit de ISO 27001 in uw werkwijze hebt geborgd.

Waarom samenwerken met Van Voorst Consult?

Als ervaren en gecertificeerde experts op het gebied van ISO 27001-certificering kunnen wij u doelgericht begeleiden en ondersteunen gedurende het hele certificeringsproces. Wij bieden onze klanten:

Expertise en ervaring:

 • Ons team van professionals heeft uitgebreide ervaring met ISO 27001-certificering en is goed bekend met de best practices op het gebied van informatiebeveiliging. We kunnen u helpen om uw doelen te bereiken en uw informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen.

Maatwerkoplossingen:

 • We begrijpen dat elke organisatie uniek is, daarom bieden we op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke bedrijfsvoering, behoeften en uitdagingen. We werken samen met uw organisatie om er samen voor te zorgen dat het certificeringsproces soepel verloopt en u het certificaat behaald.

Continue ondersteuning:

 • Onze betrokkenheid bij uw informatiebeveiliging stopt niet na het behalen van de certificering. We bieden naar wens ondersteuning en begeleiding om ervoor te zorgen dat u blijft voldoen aan de normen en om te reageren op veranderende bedreigingen en vereisten.

"Fijn samengewerkt, vooral de snelle antwoorden op mails en telefoontjes was erg fijn!"

C.I.C.K. B.V.

Veelgestelde vragen over de ISO 27001 Certificering

Hieronder vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over ISO 27001-certificering:

 • Is ISO 27001-certificering verplicht?

ISO 27001-certificering is niet wettelijk verplicht, maar het kan aanzienlijke voordelen bieden voor organisaties die waarde hechten aan informatiebeveiliging en streven naar best practices op dit gebied. Bovendien kan het certificaat een concurrentievoordeel opleveren en het vertrouwen van klanten vergroten. Wel zie je steeds vaker dat het een eis wordt van klanten of vanuit een aanbesteding / uitvraag.

 • Hoe lang duurt het om ISO 27001-certificering te behalen?

De tijd die nodig is om ISO 27001-certificering te behalen, varieert afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie, evenals de mate van voorbereiding die al aanwezig is. Gemiddeld duurt een traject bij Van Voorst Consult een 6-8 maanden, afhankelijk van de organisatiegrootte en gewenste diepgang.

 • Moet ik een externe partij inschakelen voor ISO 27001-certificering?

Wil je een geaccrediteerde en RVA-erkend certificaat ‘aan de muur’ of op de klant mee te overtuigen, dan is het nodig een externe certificerende instelling in te schakelen voor ISO 27001-certificering. Deze externe partij voert een onafhankelijke beoordeling uit van uw ISMS en verifieert of het voldoet aan de vereisten van de norm. In sommige gevallen zal een conformiteitsverklaring of zelfbeoordeling voldoende kunnen zijn. Wij adviseren u graag naar de voor u best passende werkwijze.

 • Wat gebeurt er na het behalen van ISO 27001-certificering?

Na het behalen van ISO 27001-certificering moet u blijven werken aan het onderhoud en de continue verbetering van uw ISMS. Regelmatige interne audits, beoordelingen van risico’s en updates van beleid en procedures zijn essentieel om de naleving van de onderwerpen vanuit de norm te houden.

Als u meer vragen heeft of gedetailleerdere informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij uw ISO 27000 Certificering.

Advies over de ISO 27001 norm

Het opzetten van een ISMS is een verdere invulling en detaillering van uw huidige managementsysteem en bedrijfsvoering. Wij ondersteunen dit graag zoveel mogelijk gericht op uw organisatie in te vullen. Op deze manier is het managen en beheren van uw systeem een overzichtelijke activiteit wat verweven zit in de dagelijkse praktijk.

Wij kunnen aansluiten bij uw reeds bestaande werkwijze of door onze EasyTool systematiek in te zetten. Hierin leggen we op een praktische en effectieve manier uw werkwijze rondom informatiebeveiligingssysteem vast. Uiteraard is de EasyTool-systeem gratis onderdeel van onze dienstverlening en een blijvende meerwaarde voor uw organisatie.

ISO 27001 implementatie bij (grotere) organisaties vergt soms om de juiste interim ondersteuning waarin het bestaande IT-team projectmatig wordt aangestuurd door een ervaren informatiebeveiliging-programma manager. Wij hebben ervaren en deskundige projectleiders die u de projectcoördinatie uit handen kunnen nemen zodat we doelgericht naar certificatie en versterking van uw IT-omgeving werken.

Lees ook

 

#kennisbank

Kom alles te weten over ISO27001

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

We helpen je graag met een ISO27001 certificering

Vrijblijvend advies

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.