OHSAS 18001

2e DIS-Versie Van De ISO 45001 Gepubliceerd

De nationale normalisatie-instituten, waaronder NEN, moeten voor 13 juli 2017 stemmen over de vraag of naar de laatste fase van de normontwikkeling kan worden overgegaan.

Herziening OHSAS 18001

Dit voorjaar is een eerste concept voor de herziening van OHSAS 18001 voor commentaar rondgestuurd. Dat concept bevatte geen ingrijpende inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de versie uit 1999.

Wat Is Nu Eigenlijk OHSAS 18001?

Eenvoudig gezegd: wat ISO 9000 is voor kwaliteitszorg en ISO 14001 voor milieuzorg, wil OHSAS 18001 zijn voor veiligheid. Het is de eerste veiligheidsmanagementnorm die wereldwijd wordt geaccepteerd en die door de grote certificatieorganisaties wordt ondersteund.

WAT IS OHSAS 18001?

OHSAS is de engelse afkorting voor “Occupational Health and Safety Assessment Series”. Het is een wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem, ook wel bekend als een 'managementsysteem voor gezond en veilig werken'.