UPDATE ISO 9001:2015

De ISO 9001-norm wordt medio 2015 grondig herzien. Voor u interessant nu vast de aandachtsgebieden te weten. Zo gaat u voorbereidt naar het jaar 2015. Hoe zijn deze gebieden nu bij u voorzien en wellicht… kunt u hier nog een verbeteractie aan koppelen.

De huidige ISO 9001:2008 is alweer vanaf 2008 van kracht. De ISO-organisatie werkt momenteel aan een grondige herziening van deze norm. Deze norm zal medio 2015 uit komen en daarmee worden vorm gegeven in de ISO 9001:2015.

De belangrijkste aandachtsgebieden vanuit de ISO willen wij u hierbij graag vast aangeven:

 • Meer zichtbaarheid van uw risicomanagement
 • Productconformiteit ofwel uitgebreidere klanttevredenheid
 • Meer aandacht voor financiële middelen en informatie hierover
 • Procesmanagement, structuur en onderhoud infrastructuur
 • Kennismanagement en competenties
 • Toeleveringsketen/outsourcing
 • Life cycle management
 • Tijd, snelheid, wendbaarheid
 • Verbetering en innovatie. Impact en veranderingen van technische mogelijkheden.
 • Rol van top management
 • Communicatie
 • Meer aandacht voor kwaliteitsgereedschappen

De nieuwe ISO 9001 zal opnieuw worden ingedeeld in 10 paragrafen conform de HLS (High Level Structure). Een indeling die voor alle managementsysteem standaarden zal worden ingevoerd.

 • 1. Scope
 • 2. Normative references
 • 3. Terms and definitions
 • 4. Context of the organization
 • 5. Leadership
 • 6. Planning
 • 7. Support
 • 8. Operations
 • 9. Performance evaluation
 • 10. Improvement

Onderdeel 4 is hierbij nieuw. Hierbij worden de stakeholders van het managementsysteem in beeld gebracht.

Daarnaast wordt er nagedacht over het opnieuw gebruiken van niveaus in de ISO 9001. Dit mede door de sterke opkomst van certificering in ontwikkelende economiën waar een basisniveau van certificering al kan helpen in het economisch verkeer.

Als klant zult u bovenstaande als vanzelfsprekend met uw adviseur bespreken. Mocht u nog niet bekend zijn met Van Voorst, hebben we graag een oriënterend gesprek met u om te kijken naar de mogelijkheden. We laten u graag de volgende stap naar optimalisatie zetten.