WERELDWIJDE GROEI AANTAL ISO-CERTIFICATEN

In december 2009 zijn door ISO de resultaten gepubliceerd van het jaarlijkse wereldwijde onderzoek (het ISO Survey 2008) naar aantallen certificaten op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement en andere managementsystemen.

Het is alweer de 16e keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd en het geeft de stand van zaken per eind 2008 weer. Het onderzoek werd in opdracht van ISO uitgevoerd door bureau AC Nielsen. Ondanks de wereldwijde financiële crisis is er ook in 2008 een toename geweest van alle soorten managementsysteemcertificaten. Dit geeft aan dat die een essentieel instrument zijn voor organisaties in de huidige wereldeconomie.

ISO 9001 certificaten

Het aantal 9001-certificaten steeg in 2008 met 3% tot ten minste 982.832. De procentuele en absolute stijging in aantallen certificaten was minder dan in 2007. Dit wordt volgens de onderzoekers onder meer veroorzaakt door stijging van het aantal sector-specifieke certificaten (denk aan die op basis van ISO/TS 16949 voor de automotive) en het steeds meer toepassen van zogenoemde ‘multiple-site’ certificatie.

Een derde opvallende verklaring is dat in de afgelopen jaren de aantallen certificaten in enkele landen is overschat, waaronder in Nederland. ISO 9001-certificaten in Nederland Het aantal ISO 9001-certificaten is voor Nederland met bijna 5.500 neerwaarts gecorrigeerd: van 18.922 in 2007 naar 13.597 ultimo 2008. Volgens de onderzoekers komt dit omdat in voorgaande jaren meerdere bronnen werden gebruikt voor de data, waardoor dubbeltellingen zijn opgetreden. Men gaat nu voortaan uit van de primaire bron, namelijk gegevens van de certificatie-instellingen zelf. Nederland is daarom zijn mooie plaats in top tien kwijtgeraakt.

ISO 14001 en ISO 22000 certificaten

Het wereldwijde aantal ISO 14001-certificaten steeg in 2008 met 22% naar ten minste 188.815. Voor het eerst zijn ook aantallen ISO 22000-certificaten geteld. Eind 2008 ging het om 8.102 certificaten, waarbij het opvallend is dat Turkije en Griekenland de landenlijst aanvoeren, vóór India en Taiwan.

Bron: NEN