Onaangekondigde audits voor foodbedrijven

Van Voorst Consult - Food auditIn voedselveiligheidland is het al enige tijd een bekend verschijnsel: onaangekondigde audits. Tot nu toe was dit bij de meeste schema’s als een optie aangeboden, maar inmiddels is dit door GFSI een normeis. FSSC 22000 versie 5 heeft als eis dat minimaal 1 van de 2 opvolgingsaudits onaangekondigd moet zijn. In de nieuwe versie van BRC Storage & Distribution (versie 4) is dit ook als eis opgenomen. Deze trend zal zich in de toekomst zeker voortzetten.

Wat zijn onaangekondigde audits?

Bij een onaangekondigde audit komt de auditor zonder aankondiging langs voor de audit. Een belletje zeer kort voor de audit is mogelijk maar dit zal niet langer dan 24 uur vooraf zijn. Deze eis wordt gesteld om te kunnen toetsen of het kwaliteitssysteem altijd operationeel en up-to-date is.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Het betekent dat uw bedrijf altijd klaar moet zijn voor een (certificerings)audit. Kwaliteitsmetingen zijn up-to-date en ook alle periodieke activiteiten als de interne audits en hygiënerondes zijn volgens planning uitgevoerd. Het kwaliteitssysteem is onderdeel van de dagelijkse routine, een kwaliteitscultuur.

Daarnaast kan het voorkomen dat de kwaliteitsverantwoordelijke vrij is of op vakantie. Elke bedrijf dient een vervanger te hebben voor de belangrijke functies, dus ook voor de directie- en kwaliteitsverantwoordelijke. Bij een onaangekondigde audit moet de vervanger de audit kunnen begeleiden, en documentatie / bewijsvoering van zijn collega kunnen raadplegen.

Goed voorbereid

Om kwaliteit op tijd op de agenda te hebben en daarmee altijd klaar te zijn voor (onaangekondigde) audits kan Van Voorst Consult u begeleiden. Misschien bent u gewend om elk jaar een afspraak te maken om het kwaliteitssysteem door te nemen. Van Voorst Consult kan deze afspraken verdelen over meerdere (kleinere) momenten in het jaar. Bijvoorbeeld drie of vier maal per jaar contact of een bezoek waarbij alle periodieke punten besproken worden. Hierin stemmen we af welke taken bij uw organisatie liggen en welke taken Van Voorst Consult voor zijn rekening neemt. Ook zorgen deze momenten ervoor dat u sneller kunt inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving en de snelle marktontwikkelingen.

Met deze werkwijze bent u altijd op de hoogte van de status van uw kwaliteitssysteem en zorgen we ervoor dat u altijd klaar bent voor onaangekondigde audits. Wij bespreken uw wensen en de mogelijkheden graag met u. Neem vrijblijvend contact op met uw adviseur of onze salesmanager Wim van Leeuwen op 06–57 47 69 04.