Bewijs van vertrouwen

Voedselveiligheid: kwaliteit als kritische factor

Vakgebied: Voedselveiligheid

Als u actief bent in de food-sector dan mag voedselveiligheid geen bijzaak zijn. De kwaliteit van uw organisatie is een kritische factor. Van Voorst Consult helpt u dit te borgen met certificering.

Er is veel aandacht voor de gezondheid van consument. Om onze voedselketen veilig te maken zijn er tal van normen in het leven geroepen die (een stukje) van de voedselveiligheid in deze keten waarborgen. Enkele bekende normen hierbij zijn de BRC, ISO 22000, FSSC 22000 en GMP. Beheer van wet- en regelgeving, hygiëneplannen en de HACCP gevarenanalyse dragen ook bij aan deze veiligheid.

Meer informatie

Betrokken bij resultaat

Staar u niet blind op regels, controles en protocollen. Wij zijn goed thuis in de voor u geldende wetgeving en normen en weten dit te vertalen naar een zo praktisch mogelijke werkwijze. Grijp wel uw kans om voedselveiligheid te garanderen en tegelijk uw kwaliteit te waarborgen. Van Voorst Consult helpt u bij het opzetten en benutten van een doelgericht voedselveiligheids-systeem. Lees verder op de voor u relevante norm-pagina die u hier aan de rechterkant ziet staan. Vragen, neem gerust contact op.

Laten we ‘t nuchter bekijken. Voedselveiligheid moet je dóen.

Normen voor voedselveiligheid

Onderstaand de voedselveiligheidsnormen.

Voedselveiligheid

Zorgt voor compliance aan wet- en regelgeving

Behaal BRC en vergroot uw afzetmarkt

Produceert of levert u voor de wereldwijde levensmiddelenmarkt? Grote retailers in Nederland eisen vaak dat een organisatie aan de BRC norm voldoet. Lees hier wat de norm inhoudt, hoe u die kunt behalen en hoe wij u kunnen helpen.

VKL (voedselkwaliteit loonwerk)

VKL staat voor VoedselKwaliteit Loonwerk en legt eisen vast voor loonwerkers op gebied van Arbo en voedselveiligheid. De norm VoedselKwaliteit Loonwerk is primair bedoeld voor alle bedrijven in Nederland die agrarisch loonwerk verrichten. De VKL-norm is erkend door de Global Gap.

GMP+ / Securefeed

De officiële benaming van de vernieuwde versie is GMP+ FSA. Dit staat voor GMP+ Feed Safety Assurance scheme.

HACCP

Elk voedingsmiddelenbedrijf moet volgens de warenwet voldoen aan de HACCP-principes. Het Hazard Analysis Critical Control Points systeem (in de volksmond "hessup" genoemd) is opgezet door de Codex Alimentarius. Het systeem geeft een handvat aan producenten van levensmiddelen om de gevaren binnen het bedrijf op te sporen en maatregelen te nemen om fouten te voorkomen.

Behaal IFS-certificering en lever ook buiten de grenzen

De IFS standaard is destijds geïntroduceerd als tegenhanger van de BRC-standaard. Produceert u voedsel voor de Europese markt of daarbuiten? Dan kan een IFS-certificering gewenst zijn.

Behaal fssc 22000 certificering en lever direct aan de retail

Soms is ISO 22000 niet genoeg voor de eindklant. Retailers vragen steeds vaker om FSSC 22000-certificering. Van Voorst Consult helpt u dit certificaat praktisch en met meerwaarde te behalen.

Internationaal food safety: kies voor iso 22000

ISO 22000 is dé internationale norm voor voedselveiligheid. Van Voorst Consult zorgt ervoor dat het certificeringstraject soepel en vlot verloopt.

Zet auditting in om te weten waar u en de partijen rondom u staan

Auditting is niet meer alleen op interne proces-compliance. Steeds meer bedrijven zetten (externe) auditting in als nulmeting of GAP-analyse, leveranciersbeoordeling, recall test of food defense test.

Nooit meer zorgen over de kwaliteit van je producten?

Vrijblijvend advies