HERZIENE VERSIE OHSAS 18001:2007

Per 19 juli 2007 is de herziene versie van de OHSAS18001 verschenen, genaamd BS: OHSAS18001:2007. De veranderingen op een rijtje:

Voornaamste wijzigingen BS:OHSAS 18001:2007 ten opzichte van
OHSAS18001:1999:

 • De OHSAS18001 norm is in lijn gebracht met de ISO 14001:2004 en een betere aansluiting met de ISO 9001:2000 is verkregen.
 • BS OHSAS 18001 is nu een standaard en geen specificatie meer. Hiermee wordt aangetoond dat OHSAS18001 in toenemende mate geaccepteerd is als de standaard voor nationale standaarden voor veiligheid- & gezondheids managementsystemen.
 • Er zijn nieuwe definities toegevoegd en een aantal bestaande zijn aangepast.
 • Het begrip “Gezondheid” is meer benadrukt in de standaard (via verklaringen in beleid en risicobeoordeling).
 • Risicobeoordeling is nog meer dan voorheen het fundament van de norm
  geworden.
 • Er is een nieuwe eis toegevoegd dat de arbeidshygiënische strategie moet
  worden toegepast voor het vaststellen van beheersmaatregelen naar
  aanleiding van de risicobeoordeling.
 • Omgaan met veranderingen (Management of change) is nu meer expliciet
  gemaakt (in paragrafen risicobeoordeling en beheersing).
 • Gedragscomponent wordt explicieter meegenomen (in risico beoordeling en
  beheersing).
 • Een nieuwe paragraaf “Evalueren van naleving van wetgeving en andere
  eisen”is toegevoegd net zoals in de ISO14001:2004.
 • Andere eisen zijn bijvoorbeeld de eisen die een Branche organisatie stelt, of die een
  Hoofdkantoor stelt.
 • Communicatie met werknemersvertegenwoordiging moet georganiseerd
  zijn. Onderwerpen waarover gesproken moet worden zijn: de
  risicobeoordeling, maatregelen en beheersing, het ongevalsonderzoek,
  beleid en doelstellingen.
 • Er moet een Veiligheid/Gezondheid/Welzijn vertegenwoordiger zijn voor de
  werknemers. Werknemersvertegenwoordiger heeft een recht tot consultatie.
 • Er moet een effectieve beheersing zijn ten aanzien van contractors en
  bezoekers.
 • Ten aanzien van ongevalsonderzoek wordt een duidelijke eis gesteld dat de
  basisoorzaken moeten worden onderzocht, dat de resultaten van het
  onderzoek bekend worden gemaakt en dat de effectiviteit van de genomen
  maatregelen wordt beoordeeld.
 • Ten aanzien van de managementreview zijn in- en outputeisen gedefinieerd.
  Voor een toelichting van OHSAS18001 kunnen nog steeds OHSAS18002 en de
  richtlijnen van het SCCM worden toegepast. OHSAS18002 is echter nog wel
  gericht op de 1999 versie, maar niettemin nog steeds een waardevol document.
  De OHSAS Projectgroep is net gestart met revisie van OHSAS18002, er wordt
  naar gestreefd om eind kwartaal III in 2008 de nieuwe versie voor publicatie
  gereed te hebben.