Voedselveiligheid

Behaal brc en vergroot uw afzetmarkt

Produceert of levert u voor de wereldwijde levensmiddelenmarkt? Grote retailers in Nederland eisen vaak dat een organisatie aan de BRC norm voldoet. Lees hier wat de norm inhoudt, hoe u die kunt behalen en hoe wij u kunnen helpen.

Wat is BRC?

De afkorting BRC staat voor British Retail Consortium. Oorspronkelijk opgericht door een aantal supermarktketens in de jaren ’90 om de kwaliteit van hun producten te kunnen waarborgen. Met hun BRC-standaard hebben ze alle leveranciers (producenten van levensmiddelen) geëist te voldoen aan deze standaard.

Praktisch gezien beschrijft de BRC de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor de voedselverwerkende bedrijven die direct leveren aan de retailsector. Denk hierbij ook aan de verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen.

Wat zijn de voordelen van een BRC-certificaat?

Door een BRC-certificaat te behalen, profiteert u van een aantal voordelen ten opzichte van organisaties die dat niet hebben. Voordelen zoals:

  • Aantoonbare borging van voedselveiligheid
  • Verminderde risico’s
  • Erkenning van de waarde door klanten en opdrachtgevers
  • Optimalisatie van het bedrijfsresultaat

Daarnaast voldoet u natuurlijk aan de eisen van retailers. U kunt dus zaken met ze doen, waar dat zonder certificaat waarschijnlijk niet mogelijk was. Ook profiteren van deze voordelen? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.

 

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

Een BRC-certificering behalen

Als een van de weinige adviesbureaus in Nederland hebben wij als Van Voorst Consult een geregistreerd BRC consultant. Dat betekent dat wij alle kennis en ervaring in huis hebben om u als expert te kunnen adviseren.
Om een BRC-certificering te behalen dient u onder andere uw werkprocessen in kaart te brengen, een gevarenanalyse op het gebied van grondstoffen, processen, food fraude en food defense uit te voeren en uw personeel te trainen. Na het inrichten van het kwaliteitssysteem moet u een audit laten uitvoeren door een certificerende instantie. Bij een goed resultaat ontvangt u de BRC-certificering van deze CI.

Om snel inzichtelijk te krijgen waar uw organisatie op dit moment staat, kunnen wij een nulmeting uitvoeren. Hiermee wordt duidelijk op welke onderdelen er actie nodig is. Vervolgens kunnen wij u op diverse manieren ondersteunen om uw organisatie te laten voldoen aan de eisen van de BRC-standaard:

  1. Door voornamelijk een adviserende rol aan te nemen. Ideaal wanneer u het inrichten van het kwaliteitssysteem zoveel mogelijk op eigen kracht wilt doen. Wij zorgen er uiteraard voor dat alle onderwerpen op de juiste manier aan bod komen. Dit bespaart kosten en geeft u veel kennisoverdracht voor toekomstig beheer.
  2. Door een combinatie van advies en hulp. Wij fungeren als aanjager en begeleider, waarbij u verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de benodigde stappen.
  3. Door onze adviseur volledig in te schakelen. Handig wanneer u krap in uw tijd zit. Wij zorgen ervoor dat alle stappen genomen worden om het certificaat te behalen of te behouden. Snelheid, doorlooptijd en ontzorgen zijn hierbij kernwoorden.
    Hoe meer u zelf op kunt pakken, hoe lager de kosten zullen zijn. Benieuwd naar de investering voor uw BRC-certificering? Vraag dan een vrijblijvende prijs op.

"De consultants van Van Voorst zorgden voor een overzichtelijk proces!"

Klaas Hiemstra, Hiemstra Zeilen BV

De 6 BRC-standaarden

De BRC-norm bestaat momenteel uit 6 standaarden. Klik op de standaard voor meer informatie.

Elke norm is opgebouwd uit een evaluatiechecklist (waarin de intentie en de eisen zijn gespecificeerd) en een evaluatieprotocol. Er zijn eisen op de gebieden organisatie, gevaren, het risicobeheerssysteem, het technisch managementsysteem, normen voor de productieomgeving, de beheersing van verontreinigingen en uw personeel.

Certificaten en audits combineren

De BRC heeft overeenkomsten en raakvlakken met de HACCP. Er zijn echter ook een aantal verschillen. Hetzelfde geldt voor de ISO 22000-, IFS– en FSSC 22000-normen. Neem contact op met onze adviseurs om te onderzoeken welke onderdelen mogelijk gecombineerd kunnen worden.

#kennisbank

Kom alles te weten over BRC

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

We helpen je graag met een BRC certificering

Vrijblijvend advies

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.