CERTIFICATIESYSTEEM VOOR OHSAS 18001

OHSAS 18001 bij SCCM SCCM heeft met ingang van 2005 haar werkterrein uitgebreid met het coördineren van certificatie van arbomanagementsysteem volgens OHSAS 18001. De website, het logo en de naam zijn daarop aangepast; SCCM staat nu voor Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen.

Er is een Centraal College van Deskundigen Arbo ingesteld onder voorzitterschap van de heer Jan Seters van Dow Benelux. Certificatiesysteem OHSAS 18001 vastgesteld Door dit CCvD-A is een certificatiesysteem vastgesteld dat is gebaseerd op OHSAS 18001, de door een internationaal consortium ontwikkelde specificatie voor arbomanagementsystemen. Certificatie-instellingen kunnen zich door de RvA laten accrediteren voor certificatie tegen OHSAS 18001 met gebruikmaking van het certificatiesysteem van SCCM. Een aantal accreditatie-instellingen is hier druk mee bezig en de verwachting is dat in najaar 2005 de eerste door RvA erkende OHSAS 18001-certificaten kunnen worden verstrekt. Certifering OHSAS 18001 mogelijk! Hiermee wordt het eindelijk mogelijk voor organisaties om hun gehele KAM-systeem te laten certificeren onder accreditatie van de RvA. Door NEN wordt de Nederlandse vertaling van OHSAS 18001 uitgegeven en is ook een praktijkgids ontwikkeld onder de titel ‘ Arbomanagementsystemen – Werken met OHSAS 18001 ‘. Hoe Van Voorst Consult ook ú kan helpen met OHSAS 18001? Vul uw gegevens in op het contactformulier.