Wat kan Van Voorst Consult voor u betekenen?

Een dochteronderneming van een toonaangevend steigerbouwbedrijf wilde binnen enkele maanden voldoen aan de VCA* norm. Halverwege het project bleek een zusterbedrijf dezelfde wens te koesteren. Dat mondde uit in een geslaagd combinatieproject. Van Voorst Consult begeleide in het opzetten van een praktisch en zelf te beheren handboek en voerde de verplichte risico-inventarisatie en -evaluaties uit. Deze RI&E werdt getoetst door een onafhankelijke arbodienst.

Nog geen zes maanden na de start van het project ontvingen de bedrijven het VCA* certificaat. Het project werd afgesloten met een barbecue voor het personeel.

Meer over VCA