Voedselveiligheid

BRC Food

Bent u een voedselproducerende organisatie waar levensmiddelen worden verwerkt, verpakt of bewerkt? Dan is de BRC Food, officieel “The BRC Global Standard for Food Safety” de BRC-norm die past bij uw activiteiten.

De huidige versie is BRC Food versie 9. Deze norm stelt eisen op het gebied van de productie en overige handelingen met levensmiddelen en is geupdate met o.a. een klokkenluidersprotocol, intern audit beleid en de voedselveiligheidscultuur.

Bent u een voedselproducerende organisatie waar levensmiddelen worden verwerkt, verpakt of bewerkt? Dan is de BRC Food, officieel “The BRC Global Standard for Food Safety” de BRC-norm die past bij uw activiteiten.

De huidige versie is BRC Food versie 9. Deze norm stelt eisen op het gebied van de productie en overige handelingen met levensmiddelen en is geupdate met o.a. een klokkenluidersprotocol, intern audit beleid en de voedselveiligheidscultuur.

Opbouw BRC Food

De norm bestaat uit 9 hoofdstukken met eisen voor de volgende aandachtsgebieden:

 • Management van de organisatie (organisatiestructuur, functiebeschrijvingen, overleg)
 • HACCP voedselveiligheidsplan en kwetsbaarheidsanalyse (fraude- en integriteitsbeheersing, beveiliging)
 • Kwaliteitsmanagementsysteem (handboekbeheer, interne audits, corrigerende maatregelen, traceerbaarheid)
 • Bedrijfsruimten (afhankelijk van de kwetsbaarheid van product en proces zijn deze eisen streng of minder streng)
 • Beheersing van producten (grondstoffen, halffabricaten, eindproducten, verpakkingen, voedselveiligheidsrisico’s, allergenen, GMO, claims, labeling)
 • Beheersing van processen (onderhoud, kalibratie)
 • Beheersing van personeel (training, hygiëneregels)
 • Eisen met betrekking tot High RIsk, High Care and Ambient High Care ruimtes
 • Vereisten voor handelsproducten

 

30 Jaar ervaring

Welke begeleiding kiest u?

Begeleiding op hoofdlijnen

Ideaal wanneer u het certificaat op -grotendeels- eigen kracht wilt behalen. Van Voorst Consult neemt een voornamelijk adviserende rol aan. Dit bespaart kosten en geeft u kennisoverdracht zodat u het systeem na certificering zelf kunt beheren.

Lees meer

Advies en ondersteuning

Onze benadering is gebaseerd op een naadloze combinatie van professioneel advies en praktische ondersteuning. Wij nemen de rol aan van enthousiaste katalysator, en in nauwe samenwerking met u zetten we gezamenlijke acties in gang.

Lees meer

Volledig ontzorgen

U schakelt ons volledig in. Handig wanneer u krap in tijd zit. Onze adviseur neemt zoveel mogelijk uit handen zodat u het certificaat soepel behaald en behoudt. Wij ontzorgen u zodat uw organisatie kan doen waar zij goed in is.

Lees meer

BRC adviesbureau

Als een van de weinige adviesbureaus in Nederland is Van Voorst Consult geregistreerd BRC consultant. Deze registratie maakt voor u aantoonbaar dat wij u als experts op dit gebied kunnen adviseren. Een registratie als BRC-consultant brengt strenge eisen met zich mee:

 • De adviseur moet hetzelfde trainingstraject volgen als de auditor
 • Het opleidingsniveau van de adviseur moet vergelijkbaar zijn met die van een auditor (HBO+)
 • Ervaring op het gebied van HACCP en ervaring met diverse productgroepen moet aantoonbaar zijn
 • Alle referenties zijn door de BRC organisatie nagebeld

Wij geven u vakkundig en doelgericht advies op het gebied van de normeisen. Maar wij kunnen u ook helpen bij het opstellen van bijvoorbeeld de gevarenanalyse, het aanvragen en uitvoeren van leveranciersaudits, het opstellen van een nulmeting, het geven van BRC-trainingen en het afnemen van interne audits of proefaudits. Kortom: wij kunnen een bedrijf compleet begeleiden bij het behalen van een BRC-certificaat.

#kennisbank

Kom alles te weten over BRC

Blog

De veranderlijke voedselvoorzieningsketen

De wereld verandert snel, en zo ook de voedselvoorzieningsketen, dit vraagt continu verbeteren van de voedselveiligheidsnormen. Hiervoor zijn er door de Global Food Safety Initiative (GFSI) een set basiseisen opgesteld waaraan voedselveiligheid certificatieschema’s moeten voldoen. De GFSI-eisen zijn opgenomen in de zogenoemde Benchmarking Requirements.

Blog

De NIS2-richtlijn, ook voor u?!

Er is veel te lezen over de NIS2 als uitbreiding op de voorgaande NIS-richtlijn. Wat is deze NIS2, voor welke sectoren geldt hij en wat kan de NIS2 voor gevolgen voor u geven.

Blog

Klimaatverandering verplicht onderwerp bij ISO-certificering

Op 23 februari heeft IAF en ISO amendementen gepubliceerd voor diverse managementsysteemnormen. Hiermee is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt bij ISO-certificering geworden. Dit geldt voor 31 normen waaronder de veelvoorkomende ISO-normen; ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid), ISO 14001 (milieu), ISO 22001 (voedselveiligheid) en ISO 27001 (informatiebeveiliging).

We helpen je graag met een BRC certificering

Vrijblijvend advies