Brc Agents & Brokers Issue 2 – Nederlandse Vertaling

De BRC organisatie heeft de nieuwe versie van de BRC Agents & Brokers norm gepubliceerd (issue 2). Vanaf 1 februari 2018 zullen de audits worden uitgevoerd op basis van deze norm. De verwachting is dat de BRC-organisatie op deze norm ook GFSI-goedkeuring wil behalen, om zo de product- en handelsketen te kunnen sluiten.

Indeling

De opzet en hoofdstukindeling is gelijk gebleven, onderstaand een opsomming van de belangrijkste wijzigingen in de norm:

  • Het nu ook mogelijk om te certificeren tegen deze standaard bij handelsactiviteiten van verpakkingsmateralen en “consumer-products”, dus de non-food artikelen die ook in de supermarkt te krijgen zijn.
 • Er is een nieuw hoofdstuk “Product authenticity” – om het risico te beheersen slachtoffer te worden van frauduleuze praktijken. Er wordt indien van toepassing onder andere gevraagd om “product fraud mitigation plans”.
 • Eisen van klanten worden meer centraal gesteld.Traceerbaarheidstest: soms is de minimale frequentie van 1x per jaar niet voldoende.
 • Eisen m.b.t. uitbesteden van diensten (opslag – transport – herverpakken etc) zijn aangescherpt.
 • Leveranciers:
  • Indien een leverancier niet over een voedselveiligheidscertificaat beschikt dient (naast andere eisen) nu ook de effectiviteit van het traceerbaarheidssysteem geverifieerd te worden.
  • Goedkeuring van leveranciers is aangescherpt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen producten die als low-risk bestempeld worden en producten die niet als low-risk bestempeld worden.
  • Indien producten aangekocht worden via handelsbedrijven, dienen voortaan de identiteit van de producent, verwerker of verpakker van het product bekend te zijn.
 • Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd, hoe om te gaan met overgebleven producten / overschotten (met of zonder beeldmerk van de opdrachtgever) die bijvoorbeeld worden geschonken aan een voedselbank.
 • Eisen zijn aangescherpt m.b.t. de productverificatie. Hoe weet een bedrijf zeker dat het product conform specificatie en conform wettelijke eisen is?
 • Ook de eisen m.b.t. de omgang met calamiteiten zijn verduidelijkt.

De adviseurs van Van Voorst Consult hebben ruime ervaring in het implementeren en het onderhouden van voedselveiligheidsnormen, waaronder deze BRC-norm. Wij helpen u graag bij de update van deze norm!

Nederlandse vertaling

Zoals wellicht bekend is deze norm vrij opvraagbaar op de BRC-site, helaas niet in het Nederlands.

Van Voorst Consult heeft deze norm als gebruikers-checklist in een goed leesbare vertaling omgezet. Dit verhoogt het gebruiksgemak en voorkomt vooral op de werkvloer interpretatieverschillen. Let op: bij discussie zal de Engelse tekst altijd leidend zijn.

U kunt deze vertaling aanschaffen voor € 295,- (excl. BTW). Hiervoor krijgt u de gehele vertaling in een vrij bewerkbaar Excel-document. U kunt deze zelf aanpassen, printen, met filters werken, zover u wilt.

Wilt u deze normvertaling aanschaffen, vraag hem dan hier aan.

Laten we kennis maken!

Van Voorst Consult helpt, als kennispartner, ondernemers met de implementatie van kwaliteitsmanagement en certificering op een werkbare en effectieve wijze. Heeft u een vraag of reactie voor Van Voorst Consult? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact op via het formulier.